e-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İptal Talebi Nasıl Yapılır

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti için gerekli şartlar belirlendi.